Bullmastiff club Belgium

BBC

 

Vul onderstaand formulier in om lid te worden bij de BBC / Remplie la forme embas pour venir membre du BBC

Lidmaatschap kost Hoofdlid/Membre principal 35€ per jaar/an

Gezinslid/Membre de la famille 10€ per jaar

betalen/Payment rek. BBC - BE29 363081550364

na ontvangst betaling word het lidmaatschap aanvaard / après payment on est membre

 

Home
Standard
History
Committee
Calender
Show -Top dog competition
Membership
Links
Contact
Dekreuen / Breed males